Araç Kiralama Koşulları

 1. Kiracı bu sözleşmeyle aracı standart kiralama koşullarını kabul ederek ve kendisin okutulan kira sözleşmesinin arka sayfasında bulunan arac teslim tutanağındaki haliyle teslim aldığını belirler.
 2. Arıza durumunda hemen aracı durdurulması ve firmaya haber vermesi gerekir. Bu işlem yapılmadan arızanın arttırılması halinde tüm sorumluluk kiracıya aittir.
 3. Tek taraflı kazalarda 100% kusur 7 kasıt düşünülerek araçın servisde kaldığı süreçte kira ücreti devam eder.
 4. Arac kira süresi 24 saatir. Teslim süresini 1 saat geçmesi durumunda yarım gün ücret 3 saat geçmesi durumunda ise tam gün ücret alınır.
 5. Kiracı ile ilgili uzatım isteği kira süresinin bitiminden itibaren en az 6 saat önce bildirmek zorundadır.
 6. Kiracı kira süresi içinde vasıtanın aydınlatma donanımını ve periyodik bakımını kontrol etmeye ve yaptırmaya mecburdur. Aydınlatma sorunları ile trafik cezalarında kiracı sorumludur.
 7. Kiracı 3. kişilere verilen maddi yaralama ve ölümlü kazalardan doğacak tazminat ve mahkeme masrafları kiracı ve kefilin sorumluluğundadır. 
 8. Kiracı, Rent a car kaskolarında muafiyet bedeli olan 2000 TL'nin altındaki hasarları ödeyecek ve aracı tamir ettirecektir.
 9. Sözleşme kapsamında sorumlu olunan ödemelerin firmamıza ibraz edilen kredi kartından tahsil edilmesini muvafakat ediyorum. Sözleşme ve kullanım süresinin uzaması halinde tüm sorumluluğum devam ettiğini kabul ve beyan ediyorum.
 10. Firmamız tarafından herhangi bir arıza ve kaza durumunda ikame (yedek araç) hizmeti verilmemektedir.
 11. Kiralanan araç açık ve gizli gelir karşılığında yolcu ve yük taşımacılığında herhangi bir araçın cekilmesinde itilmesinde suç olan fiillerin işlenmesinde motor sporlarında yarış, ralli, hız denemesi ve sağlamlık gibi durumlarda, kullanamaz ve kullandırılamaz aksine davranış sebebi ile herhangi bir hasar zarar meydana geldiği takdirde. bu hasar zarar başkasının davranışı sonucunda gelse dahi kiracı ve kefili tüm bu hasar ve zararlardan sorumludur.
 12. Kiralanan vasıta ehliyetsiz olarak veya alkol, uyuşturucu almış olarak kullanılamaz ve başkasınada kullandırılamaz  aksine davranış sebebi ile herhangi bir hasar zarar meydana geldiği takdirde. bu hasar zarar başkasının davranışı sonucunda gelse dahi kiracı ve kefili tüm bu hasar ve zararlardan sorumludur.
 13. Kiracı ve diğer yetkili sürücüler kaza olduğunda kiralayan ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için gerekli emniyet tedbirlerini almak, emniyet yetkililerine haber vermek kazaya karışan araç sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve sigorta poliçelerinin fotokopisini almak ilgili kişilerin ve tanıdıklarının isim adres ve telefon numaralarını almak mümkün olduğu takdirde kaza durumunu gösterir araçların fotoğraflarını çekmek ve çektirmek gibi önlemleri almak zorundadır.
 14. Kiralanan vasıtada taşınmakta olan malın hasarından veya kaybından veya kira süresi sonunda araçın teslimi sırasında araçta unutulan değerli eşyalardan firmamız sorumlu değildir. Bu sebeple dava ve şikayet sonucunda firmamız zarara uğramışsa kiracıya ve kefiline rücu edilir.
 15. Kiracı, kiralanan araçın kararlaştırılan tarih ve saatte kararlaştırılan yerde teslim etmelidir.Aksine davranış halinde firmamız araçı bulunduğu yerde önceden ihtara gerek kalmadan araçın muafaza altına almak hakkına sahipdir. Bu sebeplerle fazla masraf yapılmak zorunda kalmıssa bunlarda kiracı ve kefilinden tahsil edilir.
 16. Kiralanan aracın kiracının kusurundan doğan bir sebeple mahkemece tedbir kararı verilmesi trafikten men edilmesi kaza sonucu tamir görmesi çalınması yok olması ve benzeri gibi sebeplerle kira süresi sonunda teslim edilmemesi halinde bugunler için günlük kiralama ücreti dikkate alınarak hesaplanan zarardan kiracı ve kefil sorumludur. 
 17. Sözleşmenin herhangi bir maddesinden doğan alacak zarar ziyan tazminat masraf avukatlık ücretinden işin yapıldığı tarihindeki Denizli Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince kiracı ve kefil sorumludur.
 18. Kaza yapan aracın işten kaldığı gün sayısı kadar kira bedeli kiracı ve kefil ödemekte yükümlüdür.
 19. Yukarıda sayılan alacak zarar ve tazminatın zamanında ödenmemesi halinde alacak zarar ve tazminat doğuran olay tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi kiracı tarafından ödenir.
 20. Ölümlü kazalarda kiralamadığım araç sahibi veya şirket sahibinden herhangi bir maddi veya manevi tazminat talep edilmeyecektir.
 21. Yapılan kazalarda %2 muafiyetten dolayı üstüme düşen maddi ve manevi tazminatları karşılayacağımı taahhüt etmektedir.
İçiniz Rahat Sürün!
Tüm araçlarımız rent a car kaskoludur.
YARDIM İSTER MİSİNİZ?
+90 (532) 391 04 26
WHATSAPP DESTEK
+90 (532) 391 04 26
SIK SORULAN SORULAR
S.S.S İÇİN TIKLAYIN
HEMEN ARA HEMEN YAZ